اخبار دانشگاه |   
مشاهده همه اخبار
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل
   نام واحد  
تلفن : 29 و 24 و 22 و 04533728020 پست الکترونیک : info@iauardabil.ac.ir
فکس : 04533727799 پایگاه اینترنتی : www.iauardabil.ac.ir
آدرس : میدان بسیج مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- كد پستي 5615731567
چند رسانه ای مشاهده همه