•  899
  فراخوان ايده، مشاركت و سرمايه گذاري در ایجاد "مجتمع طبیعت گردی و سلامتکده"

   

  فراخوان

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و استانی درصدد ایجاد "مجتمع طبیعت گردی و سلامتکده" مطابق نقشه زیر در محل مزرعه حسن باروق می باشد.

  بدینوسیله از کلیه اساتید، کارکنان، دانشجویان و صاحبان ایده درخواست می گردد پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط با طراحی و اجرای بهینه طرح مذکور تا پايان خردادماه به ایمیل b.farzaneh@iauardabil.ac.ir ارسال فرمایند.

  در ضمن علاقمندان به سرمایه گذاری و مشارکت در طرح مورد نظر نیز می توانند آمادگی و پیشنهادات خود را به ایمیل مذکور ارسال فرمايند.

اطلاعیه ها