•  358
   1397/09/26 رسولي مطرح كرد: تأمين رضايت دانشجويان بهترين روش جذب است
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بهترين روش جذب دانشجو را در تأمين رضايت دانشجويان حاضر دانست.

   

   به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل، اسحاق رسولي در جلسه هم انديشي با كاركنان حوزه آموزش اين واحد دانشگاهي اظهار كرد: اگر رضايت دانشجو جلب شده و آن ها حسن خلق دست اندركاران را در جامعه تبليغ كنند و از آن سخن بگويند در جذب دانشجويان جديد موفق عمل خواهيم كرد.

  وي افزود: حوزه آموزش قلب تپنده دانشگاه است و قضاوت مراجعين در مورد دانشگاه با حوزه آموزش صورت مي گيرد.

  رسولي ادامه داد: دانشگاه آخرين فرصتي است كه نسل جوان را از نظر تربيتي ساخته و پرداخته كرده و وارد جامعه مي كند تا كارها را به دست گرفته و سرنوشت ما را تعيين كنند و عملكرد ما در اين خصوص در مراجعه به سازمان ها و ادارات مشخص مي شود.

  اين استاد دانشگاه بيان كرد: دانشجويان امانت جامعه در دست ما هستند و ما بايد نقش خود را در اين زمينه خوب ايفا كنيم و بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در دانشجو قدرت انتخاب دارد و اين ويژگي هاي رفتاري ماست كه تعيين مي كند كه دانشگاه ما را انتخاب بكنند يا سراغ ديگر دانشگاه ها بروند.

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفت: در خدمات علمي و آموزشي، نقش سرمايه هاي انساني كليدي و اساسي است و مهمترين دليلي كه به سمت انتخاب يا عدم انتخاب سوق مي دهد بيشتر به نوع تعامل و برخورد نيروهاي انساني است.

  رسولي به برنامه هاي تحولي در حوزه هاي مختلف اشاره كرد و گفت: نقش آموزشي و فرهنگي دانشگاه تاكنون پررنگ ايفا شده ولي در حوزه هاي نوآوري و فناوري خوب عمل نكرده ايم و ضرورت امر ايجاب مي كند كه به سمت تحقيقات كاربردي و حل مسايل اجتماعي پيش رويم.

  وي ادامه داد: دنبال اين هستيم كه دانشگاه به شكل متوازن جلو رود و اين حركت در حوزه ها و معاونت هاي دانشگاه شروع شده است.

  در اين جلسه كاركنان دانشگاه نظرات، پيشنهادات و انتقادهاي خود را در زمينه هاي معيشتي و توسعه دانشگاه مطرح كردند.

   


تازه ترین اخبار