•  385
   1397/09/20 رسولي: نوآوري همراه با تعالي معنوي محور برنامه هاي دانشگاه آزاد اردبيل است
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل نوآوري و مساله گرايي همراه با تعالي معنوي را محور فعاليت هاي اين واحد دانشگاهي معرفي كرد.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل، اسحاق رسولي در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان اظهار كرد: آنچه كه در دانشگاه دنبال مي كنيم مساله گرايي و نوآوري در تمامي حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... توام با تعالي معنوي است و طبيعي است، نقش قشر دانشجو در اين زمينه بسيار مهم و حياتي است.

  وي افزود: وظيفه دانشجوي دغدغه مند و پرسشگر، تبيين مسائل راهبردي مملكت است و وظيفه و رسالت مسئولان و دست اندركاران اين است كه زمينه لازم را براي اين هدف آماده كنند.

  رسولي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي براي اينكه پويايي و بالندگي داشته باشد بايد نوآوري داشته باشد بنابراين اجراي پژوهش هاي كاربردي، راه اندازي شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي فناورانه در اين واحد دانشگاهي جزو مباحث مورد تأكيد و در حال اجرا است.

  اين استاد دانشگاه بيان كرد: كل فضاي مجتمع شاهد اين دانشگاه براي سراي نوآوري اختصاص يافته و ايده هاي جديد دانشگاهيان و صاحبنظران در آن چرخه قرار گرفته و مورد حمايت قرار مي گيرد.

  وي 16 آذر را نماد فعاليت هاي سياسي دانشجويان دانست و افزود: اگر تاريخ قبل از انقلاب را بررسي كنيم جريانات سياسي مختلفي در دانشگاه ها فعاليت داشتند و بايد يادآور شد كه دانشگاه با فرهنگ ليبرال در دهه 30 ايجاد شد و بعد از آن جريان هاي ماركسيستي بيشتر خود را نشان دادند.

  رسولي تصريح كرد: در دهه 50 جريان هاي مذهبي داخل دانشگاه با پيوند حوزه هاي علميه و علما زمينه ساز پيروزي انقلاب اسلامي شدند و بعد از انقلاب جريان هاي سياسي مختلفي حضور داشتند ولي فعاليت هاي انحرافي آن ها باعث شد مسئولان دانشگاه را تعطيل كنند.

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ادامه داد: يكي از علل مهمي كه باعث اين امر شد، تماميت خواهي برخي از گروه ها از جمله ماركسيست هاي چپ و راست بود.

  وي اضافه كرد: آن ها فكر مي كردند جريان هاي مذهبي كه الگوي مملكت داري ندارند بايد صحنه را خالي كنند و به همين دليل به جاي اينكه به تضارب افكار و انديشه روي بياورند دفترهاي خود را به اتاق هاي جنگ تبديل كردند.

  رسولي گفت: الان با رهنمودهاي مقام معظم رهبري زمينه براي فعاليت هاي سازنده در دانشگاه فراهم شده و تشكل هاي سياسي بايد از اين فرصت استفاده كنند البته بايد توجه داشته باشند كه رقابت هاي دانشجويي همراه با سجاياي اخلاقي باشد.

  دبير هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان: افراد سياسي كه براي سخنراني در دانشگاه حضور پيدا مي كنند بايد با رفتار و ادبيات در شأن دانشگاه برخورد و از رفتارهاي دور از شأن دانشگاه اجتناب كنند.

  وي بيان كرد: حساسيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به دليل اينكه خودشان سرمايه گذاري مي كنند، گرايش بيشتري به كارآفريني دارند.

   

   

   

   

   


   

تازه ترین اخبار