•  533
   1400/08/16 یادداشتی از مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به مناسبت روز ملّی مبارزه با استکبار: جمهوری اسلامی می خواهیم یا انقلاب اسلامی ؟
  یکی از مباحث مهم و زیربنایی در این زمینه، همان بحثی است که کم و بیش هنوز در گوشه و کنار فضای ذهن نخبگان ما خلجان می کند، اینکه آیا می خواهیم «جمهوری اسلامی ایران» باشیم یا می خواهیم «انقلاب اسلامی ایران» باشیم. اگر بناست انقلاب اسلامی باشیم، رسالت بسیار بزرگی بر دوش داریم. یعنی ما انقلاب اسلامی هستیم و می خواهیم این فرهنگ را در سطح منطقه و جهان نشر دهیم و قاعدتاً قدرت و ثروت خودمان را هم در سایه آن می بینیم. بر این مبنا هر مقدار انقلاب اسلامی بسط و گسترش پیدا کند، به طور طبیعی بر قدرت و حتی ثروت ما افزوده خواهد شد.

  یکی از مسائل کلان و راهبردی نظام اسلامی در میان نخبگان سیاسی و مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر این بوده است که  آیا چشم انداز نظام اسلامی باید مبتنی بر تأمین قدرت ملی و به دست آوردن قدرت، حفظ و توسعه  آن باشد یا ثروت ملی و کسب رفاه بیشتر؟ یعنی اولویت با قدرت ملی است و یا ثروت ملی ؟بسیاری از اختلافات در داخل کشور و میان جناح ها، به همین مسئله زیربنایی برمی گردد.

  کشوری که از بدو تاسیس نظام اسلامی همواره در معرض تهدید و تضعیف است، باید در پی قدرت باشد و یا اینکه قدرت ملی در سایه ثروت ملی به دست خواهد آمد و این ثروت ملی است که قدرت ملی را می سازد و یا با پررنگ دیدن قدرت ملی به راحتی و به سرعت نمی توان به ثروت ملی رسید.

  یکی از مباحث مهم و زیربنایی در این زمینه، همان بحثی است که کم و بیش هنوز در گوشه و کنار فضای ذهن نخبگان ما خلجان می کند، اینکه آیا می خواهیم «جمهوری اسلامی ایران» باشیم یا می خواهیم «انقلاب اسلامی ایران» باشیم. اگر بناست انقلاب اسلامی باشیم، رسالت بسیار بزرگی بر دوش داریم. یعنی ما انقلاب اسلامی هستیم و می خواهیم این فرهنگ را در سطح منطقه و جهان نشر دهیم و قاعدتاً قدرت و ثروت خودمان را هم در سایه آن می بینیم. بر این مبنا هر مقدار انقلاب اسلامی بسط و گسترش پیدا کند، به طور طبیعی بر قدرت و حتی ثروت ما افزوده خواهد شد.

  اما اگر می خواهیم «جمهوری اسلامی ایران» باشیم، رسالت اولیه و اولویت ما جمهوری اسلامی ایران است. پس باید مسیر دیگری را بپیماییم و با اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه تأمین قدرت و ثروت به استحکام آن برسیم و هدف محوری ما هم حفظ و تکامل این نظام خواهد بود. از این دیدگاه بسط انقلاب اسلامی نیز منوط به پیشرفت کشور و قدرت نظام و الگوسازی آن خواهد بود. در واقع انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم.

  اما سوال چالشی اصلی این است که آیا راه میانه ای بین این دوگانه وجود ندارد؟ آیا امکان رسیدن به قدرت ملی و ثروت ملی توامان وجود ندارد؟ آیا کشورهای موثر در این زمینه ابتدا به ثروت مناسب رسیده و سپس به بسط اقتدار خود اقدام کرده اند یا بر عکس؟

تازه ترین اخبار

fapjunk.com