•  617
     1400/07/26 هشتمین کتاب عضو هیات علمی واحد اردبیل منتشر شد؛ حد واسط‌های فعال در شیمی آلی ساختار، ‌مکانیسم و واکنش‌ها‌
    دکتر وحیده حدیقه رضوان عضو هیات علمی گروه شیمی این دانشگاه هشتمین کتاب خود را با عنوان "حد واسط‌های فعال در شیمی آلی ساختار، ‌مکانیسم و واکنش‌ها‌" به چاپ رساند.

    به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، در خلاصه این کتاب که ترجمه ای از کتاب مایا شانکار سینگ می باشد آمده است: شیمی آلی همواره شاخه‌ای از شیمی بوده و هست که به بهترین نحو ساختار و خواص را به هم ارتباط می‌دهد،‌ به‌علت اهمیت زیاد شیمی آلی در زندگی توجه ویژه‌ای را به‌خود معطوف می‌دارد. سنتز آلی علمی خلاّق است که شامل ساخت و شکست پیوندهاست. بیش از هر شاخه دیگر شیمی آلی سنتز درک ما از ساختار، ‌دینامیک، و انتقال مولکول‌ها را توسعه داده است. اغلب مسایل سنتزی بیش از یک راه‌حل دارند، و تشخیص این‌که کدام‌یک شانس موفقیت بیش‌تری دارد، هنر است. حتی شیمی‌دان‌های باتجربه نیز مسیرهای موفقی روی کاغذ می‌آورند که در عمل با شکست مواجه می‌شوند. معهذا، اصولی وجود دارند که برای طراحی یک مسیر سنتزی مناسب سودمندند. صرف‌نظر از این‌که هدف تهیه‌ی ماده جدید دارویی یا درک ماهیت مولکول‌ها ‌باشد، نقطه شروع کلیدی درک ساختار و مکانیسم یک واکنش ویژه است. درک وقایعی که در تبدیل مواد اولیه به فرآورده‌ها رخ می‌دهد، یعنی مکانیسم واکنش برای شیمیدان‌ها بسیار اهمیت دارد و منجر به روش‌های ارزان‌تر و بهتر برای تهیه فرآورده‌های کاربردی می‌شود. این کتاب برای نمایش اهمیت حدواسط‌ها در سنتز مولکول‌های طبیعی یا مصنوعی نگاشته شده است. هدف این کتاب ارائه ابزارهای مفهومی اساسی و پیشرفت‌های اخیر در زمینه سنتز آلی و به‌ویژه در زمینه حدواسط‌های فعال است. درک نظام‌مند از مکانیسم واکنش‌های آلی ضروری است، زیرا بدون آن یادگیری شیمی آلی ناممکن است.

    کتاب " حدواسط‌های فعال در شیمی آلی ساختار، ‌مکانیسم و واکنش‌ها‌ " در شمارگان 100  جلد توسط "انتشارات پژوهش‌های دانشگاه" منتشر گردید و با قیمت260.000 ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
    لازم به ذکر است، پیش از این هفت کتاب با عناوین ".اموزش هایپرکم، متون علمی شیمی، شیمی آلی تجربی در مقیاس ماکرو و میکرو(سه جلد)، شیمی محیط زیست و آموزش شیمی آلی با روشی نوین"  از دکترحدیقه رضوان به چاپ رسیده است.تازه ترین اخبار

fapjunk.com