•  586
   1399/08/27 رئیس دانشکده علوم پزشکی واحد اردبیل خبر داد: قبولي 27 نفر از دانش آموختگان رشته پزشكی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در آزمون دستياري تخصصی
  دکتر مسعود فردین از قبولی 27 نفر از دانش آموختگان رشته پزشكی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در آزمون دستياري تخصصی سال ١٣٩٩ خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، رئیس دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه گفت: 27 نفر از دانش آموختگان رشته پزشكی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در آزمون دستياري  سال ١٣٩٩ قبول شده اند که جای خوشحالی و تقدیر دارد.

  وی ادامه داد: قبولی دانش آموختگان واحد اردبیل در این آزمون در سالهای گذشته نیز بارها اتفاق افتاده که نشان از همت بالای دانش آموختگان داشته و  اين موفقيت مرهون تلاش هاي دانشجويان، اساتيد و مسئولان دانشگاه است.

  فردین افزود: آمار بالاي قبولي دانشجويان در مقطع دستياري در چند سال گذشته بيانگر ارتقا كيفيت آموزشي در كنار بهره وري سيستم آموزشي است.

  رئیس دانشکده علوم پزشکی واحد اردبیل اسامی دانش آموختگان پذیرفته شده این دانشگاه را چنین عنوان کرد:

  1) خانم دكتر صبا بزازي، زنان و زايمان شهيد بهشتي،

  2) خانم دكترمهسا سالمي، زنان و زايمان شهيد بهشتي،

  3) خانم دكترپونه صفرنژاد، بيهوشي شهيد بهشتي،

  4) خانم دكترفرشته پهلوان، نورولوژي شهيد بهشتي،

  5) خانم دكترشبنم ناقل انزابي، داخلي شهيد بهشتي،

  6) خانم دكترمريم آسايشي، بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران،

  7) خانم دكترآذين بيوك آقازاده، زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي ايران،

  8) خانم دكترمهسا سهيلي مقدم، داخلي اردبيل،

  9) خانم دكترسونيا حسيني، داخلي اردبيل،

  10) خانم دكتررنا جنتي، داخلي اردبيل،

  11) خانم دكتراسما سلمانی، داخلي اردبيل،

  12) خانم دكترفاطمه رشيد، داخلي اردبيل،

  13) آقاي دكتر سامان سرهنگ زاده، داخلي اردبيل،

  14) خانم دكترنيربوداغي، نورولوژي مشهد،

  15) خانم دكترشفق عسگرزاده، نورولوژي اروميه،

  16) آقاي دكتر وحيددولتخواه، نورولوژي كرمان،

  17) خانم دكترفريناز كريمي، زنان سنندج،

  18) خانم دكترمهسا خدادوست، زنان اردبيل،

  19) خانم دكترطوبي زمانيان، زنان زنجان،

  20) خانم دكتربيتا يوسفي، اطفال تبريز،

  21) خانم دکتر آذین نریمانی، اطفال اردبيل،

  22) خانم دکتر سعیده عاملي، زنان كردستان،

  23) خانم دکتر پونه پيشداد، راديولوژي زاهدان،

  24) خانم دکتر نسیم مساحی، پوست تبریز،

  25) آقای دکتر بهروز کنعانی، گوش-حلق-بینی، تهران،

  26) خانم دکتر رجا داداشی، بیهوشی ایران،

  27) خانم دکتر زهرا محبی، داخلی تبریز،

تازه ترین اخبار

fapjunk.com