•  352
   1399/07/27 در جلسه مشترک با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی اردبیل مطرح شد؛ دکتر رسولی: تعمیق روابط دانشگاه با نهادهای دینی و از جمله سازمان تبلیغات اسلامی برای هم افزایی و کارآمدسازی متقابل ضرورت دارد.
  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با تاکید بر ضرورت تعمیق رابطه دانشگاه با سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه ،فعالیت های کلان دانشگاه آزاد اسلامی در راستای کارآمدسازی،بومی سازی و روزآمدسازی علوم انسانی را تشریح کرد.


  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، دکتر اسحاق رسولی در جلسه مشترک با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی اردبیل گفت:همواره  سوال های جدید و یا شبهات متعددی در مورد مسائل دینی مطرح می شود که تعمیق ارتباط بین دانشگاه ، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه می تواند در پاسخگویی مناسب به آنها بسیارمفید باشد.
  وی ادامه داد: در رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی تقویت بعد اعتقادی، دینی و فرهنگی در دانشگاه بیش از پیش مدنظر بوده و کاربردی سازی، بومی کردن و روزآمد سازی حوزه علوم انسانی با محوریت دین نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
  رسولی افزود:  منظور از بومی سازی یعنی متناسب کردن آموزش های علوم انسانی با فرهنگ ،اعتقادات شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است.
  وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در دانشگاه در راستای تقویت حوزه علوم انسانی گفت: از سال گذشته هیات اندیشه ورزی با ماموریت تولید فکر در حوزه علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول فعالیت است و این فعالیت ها در تعامل با حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی می تواند شکوفایی بهتر پیدا کند.همکاری در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی هم از مهمترین زمینه های همکاری به شمار می آید.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com