•  488
   1399/07/16 دکتر فتایی خبر داد: دفاع از رساله دکتری اولین دانشجویان مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
  مدیر گروه رشته علوم و مهندسی محیط زیست از برگزاری اولین جلسه دفاع مقطع دکتری این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، فتائی گفت: "دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل از سال ۱۳۹۵ در مقطع دکتری رشته مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست اقدام به پذیرش دانشجو کرده است و هم اکنون ۱۹ دانشجوی دکتری این رشته در حال تحصیل هستند که امروز اولین جلسات دفاع این مقطع برگزار شد و حسن اسماعیل زاده و  انوشیروان صدیق  از رساله دکتری خود  دفاع کردند."
  مدیر گروه رشته علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اردبیل ادامه داد: رساله آقای حسن اسماعیل زاده با عنوان "امکان‌سنجی حذف آمونیاک (  NH3) و هیدروژن سولفید ( H2S ) از آب‌های ترش پالایشگاه تبریز و ارائه راهکارهای مناسب" با راهنمائی این‌جانب- دکتر ابراهیم فتائی- مشاوره  دکتر حسین سعادتی و به داوری دکتر فاطمه ناصحی، دکتر علی شامل و دکتر علی‌اکبر ایمانی و رساله آقای انوشیروان صدیق با عنوان " شناسائی و تعیین تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای محیط‌های داخلی و بیرونی مراکز دانشگاهی شهر اردبیل " به راهنمایی اینجانب -دکتر ابراهیم فتائی- و مشاورت دکتر محسن ارزنلو و دکتر علی اکبر ایمانی و داوری دکتر فاطمه ناصحی، دکتر محمد امانی و دکتر مهدی وثوقی نیری انجام‌ شد.


  وی در تشریح رساله آقای اسماعیل زاده گفت: این تحقیق یکی از اولویت‌های پژوهشی پالایشگاه تبریز بوده و جهت تصفیه فاضلاب و بازیابی و صرفه جوئی آب مصرفی پالایشگاه انجام گرفت. با توجه به اینکه هيدروژن سولفيد و آمونیاک از آلاینده‌های موجود در آب ترش پالایشگاه‌ها می باشند لذا این تحقیق به منظور بازیافت حدود بیش از شش میلیون متر مکعب در سال  و همچنین کاهش آلودگی هوای پالایشگاه انجام گرفت.‌ در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی با استفاده از روش جذب سطحی، تاثیر پارامترهای pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه آلاینده، زمان تماس و دما بر فرایند حذف هیدروژن سولفید و آمونیاک با استفاده از جاذب‌های زئولیت کلینوپتیلولیت و کربن فعال مورد بررسی قرار گرفته و ترمودینامیک، سینتیک و ایزوترم فرایند جذب مطالعه گردید و از نتایج حاصل برای حذف آلاینده‌های مذکور از آب ترش پالایشگاه تبریز استفاده شد. مطابق نتایج این پژوهش روش بکار برده شده، به دلیل سادگی عمل و کارایی بالا و جاذب‌های انتخاب شده به دلیل ارزانی، فراوانی، قابلیت احیا و افزایش کارایی با افزایش مقدار جاذب، می‌توانند به عنوان روش و جاذب‌های مناسب برای حذف هیدروژن‌سولفید و آمونیاک از  پساب‌ها و آب ترش پالایشگاه‌ها  مورد استفاده قرار گیرند و پیشنهاد شد که این پژوهش در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی نیز انجام گرفته و سپس وارد فاز عملیاتی و اجرائی در پالایشگاه‌ها گردد.
  فتائی در خصوص رساله آقای انوشیروان صدیق توضیح داد: این تحقیق با هدف بررسی بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای داخل سالن‌های ورزشی و هوای داخل ساختمان‌های دانشگاه‌های اردبیل و بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر روی تراکم آنها در شهر اردبیل انجام گرفت. در این مطالعه 12 سالن ورزشی از 4 دانشگاه بزرگ اردبیل و هم چنین فضای آموزشی دو دانشگاه بزرگ انتخاب و از هوای داخل و هوای آزاد آنها نمونه برداری انجام شد. باکتری‌ها به روش تشخیص افتراقی مورد بررسی قرارگرفت  و باکتری‌های شناسایی شده به صورت هوابرد مطالعه گردید. نتایج بیوآئروسل‌های باکتریایی نشان داد که گونه های غالب باکتری در هوای داخل دانشکده‌ها به ترتیب شامل استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، گونه‌های اکتینومیست و باسیلوس بودند. با توجه به نتایج این مطالعه مشخص گردید تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای داخل سالن های ورزشی بالا تر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) بودند لذا سالن‌ها از این نظر می‌توانند یک خطر بالقوه در نظر گرفته شود که باعث بیماری‌های تنفسی در افراد ورزشکاری که از این سالن‌ها استفاده می‌کنند، شوند.  نتایج نشان داد تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی در هوای داخل دانشکده‌ها بیش از استاندارد نبود ولی فراوانی گونه‌های باکتریایی می‌تواند باعث بیماری‌های ریوی، روده‌ای، مسمومیت غذایی، اسهال، عفونت‌های پوستی و سایر بیماری‌ها در اساتید، کارکنان و دانشجویان در صورت قرارگیری بلند مدت در معرض آنها گردد.

   

تازه ترین اخبار

fapjunk.com