•  636
     1399/07/13 رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل: نور الدین قدیمی در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت
    دکتر حسین زاده از قرار گرفتن عضو باشگاه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان خبر داد.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اردبیل گفت: بر اساس داده های منتشر شده ازموسسه Clarivate Web of sceinece دکتر نورالدین قدیمی، عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان اردبیل در رشته مهندسی برق و قدرت این دانشگاه در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان قرار گرفت.

    وی افزود: شاخص های نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استناد کننده، تعداد متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و تخصص گرایی در 10 سال اخیر از جمله مواردی است که در این امر دخیل می باشد.

    حسین زاده خاطر نشان کرد: دکتر قدیمی تا کنون بیش از 160 مقاله تخصصی منتشر کرده و دارای 6 ثبت اختراع ، دو مدال جهانی و 20 مقاله با میزان ارجاع دهی بسیار بالا می باشد و در سال گذشته به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی واحد اردبیل نیز اتخاب شده بود.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com