•  316
   1399/06/19 در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت آب منطقه ای اردبیل عنوان شد؛ دکتر رسولی: صنعت آب درمانی مزیت پایدار استان اردبیل است
  دکتر رسولی امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت آب منطقه ای را در راستای افزایش بهره وری منابع آب استان عنوان کرد و صنعت آب درمانی را مزیت پایدار استان اردبیل دانست.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان در جریان امضای تفاهم نامه با شرکت  آب منطقه ای  این استان گفت:یکی از عوامل اصلی بهینه شدن بهره وری سازمان ها،توسعه همکاری ها و هم افزایی های بین سازمانی وبه ویژه  برقراری ارتباط اثربخش بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی  هست.

   رسولی افزود:  همکاری های آموزشی، پژوهشی و  فناورانه در صنعت آب از اهداف اصلی تفاهم نامه هست.

  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد:بر اساس نیازسنجی و امکان سنجی که در دانشگاه آزاد اسلامی استان انجام شده است هفت محور را اولویت خود قرار داده ایم و یکی از این محور ها در خصوص انرژی و آبهای دامنه سبلان  می باشد.

  وی خاطر نشان کرد: موضوع کلیدی که دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به عنوان یک طرح ملی در سامانه پژوهشیار، انتخاب کرده و در اولویت پژوهشی خود قرار داده است، موضوع مدیریت و بهره‌برداری از انرژی ها و آبهای دامنه سبلان می باشد و بر این اساس مرکز تحقیقات آب نیز در دانشگاه آزاد اردبیل راه اندازی شده است.


تازه ترین اخبار

fapjunk.com