•  471
     1399/04/29 مدیر گروه رشته زبان شناسی خبر داد: برگزاری اولین جلسه دفاع مقطع دکتری رشته زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
    دکتر حسین سیاهپوش از برگزاری اولین جلسه دفاع مقطع دکتری رشته زبان شناسی همگانی این واحد خبر داد.

    به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، سیاه پوش پس از برگزاری اولین جلسه دفاع مقطع دکتری رشته زبان شناسی این واحد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از مهرماه ۹۳ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته زبان شناسی همگانی کرده است وهم اکنون تعداد 15 نفر دانشجو مشغول تحصیل می باشند.
    وی ادامه داد: امروز خانم اکرم رضوی زاده بعنوان اولین فارغ التحصیل دکتری این رشته از رساله دکتری خود باعنوان " همپایگی ساخت‌های پرسش واژه ای در زبان فارسی بر مبنای رویکرد کمینه گرایی" دفاع کرد.
    دکتر سیاهپوش ضمن تقدیر از زحمات دکتر پیام افزود: دکتر لطیف عطاری به عنوان استاد راهنما و دکتر هنگامه واعظی به عنوان استاد مشاور در کنار این دانشجوی بودند.

تازه ترین اخبار

fapjunk.com