•  286
   1398/10/14 حضور سرخ تو است که می خواندمان به برخاستن و ادامه دادن...
  سوگنامه شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

  حضور سرخ تو است که می خواندمان به برخاستن و ادامه دادن...

  در نفس های روشن شهر، طنین صدای آسمانی ات زنگ می زند. خاطره ات عزیز است و جاودان. تاریکی کوره راه ها را مژده خورشیدی. حضور تو است که بر چشم های این همه دیوار، پنجره می رویاند. حضور سرخ تو است که می خواندمان به برخاستن و ادامه دادن، به بلند خواندن آنچه سرمشقمان دادی. تو نیستی؛ اما حضور نورانی ات، از خیابان ها و کوچه ها، حروف تیره رخوت را می زداید. رفتی تا بایستیم. ایستاده ایم و بر معابر آزادی، الفبای همدلی را ترویج می کنیم.رفته ای تا زمستان های روبه رو را به شعله برخیزیم، تا دهان یاوه گوی ستم را به سنگ ببندیم.به تکاپویمان می خوانی؛ آن گونه که خورشید، تپه های برفی را جاری می کند.تو، به درک بهار دعوتمان کردی تا وقتی آسمان به شکوفه باران شهر می آید، در اتاق های تاریک، جا نمانده باشیم.از تو آموخته ایم تا به کوه بیندیشیم و دریابیم کلمات استوار را.

  سردار، ‌با ما نیز سرّ عاشقیت را بگوی تا در راهت قدم برداریم شاید که به جوارت بیایم. آری در چشمانت نور ایمان و در نگاه هایت انتظار شهادت جلوه گر بود. ای لاله سرخ، ای آزاده، ای رهرو راه حسینی،ای راهی کوی دوست،تو را سوسوی کدام ستاره خوانده است و چه کرده ای تا به او رسیده ای؟ دست ما را بگیر و به آن سو راهنمائی کن و در این دنیا تنها نگذار.

  آری دوستان در سوگ سردار سلیمانی مسئولیت زندگی برایمان مشکل شد. چرا که روح مقدس سردار و یارانش نظاره گر افعالمان است.

  مبارک باد چنین عروجی!

  اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

   


تازه ترین اخبار