•  357
   1398/10/05 تجمیع مراکز بازرسی و نظارت باعث قوت واحدهای دانشگاهی می‌شود
  مدیرکل بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی هدف از تجمیع مراکز بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات را پیشگیری از وقوع تخلف، کمک به عملکرد بهتر مدیران و قوت گرفتن واحدهای دانشگاهی دانست.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل، محمد غفاریان در نشست مشترک با عوامل اجرایی مرکز بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: «هدف مرکز بازرسی در رویکرد جدید، شفاف‌سازی، رفع موانع و مشکلات و در واقع نوعی پیشگیری از وقوع تخلف است.»

  این مسئول افزود: «در این رویکرد مراکز بازرسی به بهبود فعالیت‌ها، عملکرد بهتر مدیران و هوشمندسازی فرایندهای مالی کمک کرده و افزایش دقت در امور و قوت واحدهای دانشگاهی را به‌دنبال خواهد داشت.»

  وی افزد: «به‌دلیل گستردگی واحدهای دانشگاهی، تصمیم گرفته شده که امر نظارت، بازرسی و ارزیابی واحدها در مناطق صورت پذیرد تا فرایند کار به صورت متمرکز و کاملاً تخصصی انجام گیرد.»

  مدیرکل بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات منطقه دو دانشگاه آزاد اسلا‌می با اشاره به تنوع و گستردگی فعالیت های این مرکز عنوان کرد: «آموزش، امور مالی، امور عملکردی پرسنل و رسیدگی به شکایات از بخش‌هایی هستند که توسط همکاران ما مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرند.»

  غفاریان ادامه داد: «گزارش‌های رسیده حاکی از آن دارد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از نظر اداری بسیار سالم بوده و وظیفه ما این است که این روند را حفظ و مسیر بهبود آن را هموار کنیم.»

  وی خاطر‌نشان کرد: «هدف دیگر مرکز بازرسی کمک به اجرای مقررات و فرمان‌های رهبری  است که باعث رشد و ارتقای کارکنان خواهد شد و نیز  فعالیت‌هایی که باعث استفاده بهینه امکانات دانشگاهی برای حمایت از دانشجویان باشد، توسط این مرکز پشتیبانی خواهد شد.»

   

تازه ترین اخبار