•  394
   1398/10/03 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل: گروههای علمی باید راهبرد و برنامه اجرایی فرهنگی داشته باشند
  دکتررسولی مدیران گروههای آموزشی این دانشگاه را یاریگر مسائل فرهنگی دانست.

  به گزارش روابط عمومی واحد اردبیل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز و در جلسه مشترک شورای فرهنگی دانشگاه با مدیران گروههای آموزشی گفت: در رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی منظور از مباحث فرهنگی فقط ساخت مسجد و نمازخانه نیست. در این رویکرد دانشگاه باید به سه هدف دیگر نیز دست پیدا کند، تربیت دانشجوی مومن و کاربلد، تولید علم و فناوری و ارتقا دانشگاه به عنوان یک دانشگاه مرجع جهانی در زمینه علم و فناوری .

  وی با برشمردن وظایف مدیران گروه در امور مختلف ادامه داد: معتقدیم که وظیفه مدیران گروههای آموزشی فقط مباحث آموزشی نیست و گروههای علمی باید راهبرد و برنامه اجرایی فرهنگی داشته باشند.

   

   

   


تازه ترین اخبار