•  622
     1398/09/12 دکتر رسولی: هدف چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل پاسخ به مطالبات جدید جامعه است
    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل چشم‌انداز این مجموعه را تبیین کرده و هدف از آن را پاسخ به مطالبات جدید جامعه دانست.

      دکتر رسولی ضمن تحلیل وضعیت فعلی دانشگاه، چشم‌انداز این مرکز را در پنج محور تاثیرگذاری در توسعه مراکز دانش بنیان و صنعت گردشگری، تاثیرگذاری در بهبود نظام سلامت استان، تاثیرگذاری در بهبود صنایع تبدیلی و تولید بذر، تاثیر گذاری در بهبود ارتقاء سیستم بهره‌وری و تاثیرگذاری در حوزه فناوری اطلاعات بر شمرد و افزود: اگر این چشم‌انداز محقق شود در طی سال‌های آینده این دانشگاه انتخاب برتر نسل جدید منطقه بوده و در تعامل پویا و سازنده با جامعه و مراکز علمی و دانشگاهی در سطح ملی و بین‌المللی به دانشگاه کارآفرین و مسئله گرا تبدیل خواهد شد.

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل ادامه: دانشگاه باید با نیازها و خواسته‌های جامعه پیوند پیدا کند و برای رسیدن به این هدف نگرش به منابع موجود باید تغییر یابد،حسارهای کنونی برداشته شود و وارد متن جامعه شد و با مدیریت صحیح ظرفیت‌ها در مباحث مختلف پیشرو بود.

    رسولی خاطرنشان کرد: برای تحقق این چشم‌انداز باید از مرحله حرف به عمل وارد شویم و با تعریف زنجیره‌ای از اهداف، که دارای خروجی های کوتاه مدت و بلند مدت هستند، به سمت اهداف چشم انداز حرکت کنیم. هریک از این خروجی های اگر ملموس و مشهود باشد باعث بهبود مستمر خواهد شد و در قسمتهای مختلف دانشگاه نیز ایجاد انگیزه خواهد کرد.


تازه ترین اخبار