•  674
   1398/02/15 كسب عنوان برتر اولین استارت‏ آپ صنعت ورزش از سوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
  عنوان برتر اولین استارت‏ آپ صنعت ورزش و ششمین رویداد شتاب استان اردبیل به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافت.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، اولین استارت آپ صنعت ورزش و ششمین رویداد شتاب استان اردبیل از سوی پارك علم و فناوری استان برگزار و ایده‏های برتر دوم و پنجم به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اختصاص یافت.

  در این دوره، طرح مریم ایرانخواه دانشجوی رشته علوم ورزشی واحد اردبیل با عنوان خط نگهدار هوشمند و با مشاوره دکتر مریم ملایی به عنوان ایده برتر دوم دست یافت.

  همچنین با مشاوره دکتر مسعود ایمان‏زاده، طرح مهسا خلیفه سقا و نسیم میرحیدریان از دانشجویان رشته مدیریت ورزشی آموزشکده سما با عنوان فیت‏ هلث ایده برتر پنجم را کسب كرد.


   


تازه ترین اخبار