•  521
   1397/12/15 رسولي مطرح كرد؛توسعه و اشتغال حاصل همكاري دانشگاه و پارك علم و فن آوري
  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفت: همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و پارک علم و فناوری می تواند باعث اشتغال زایی و توسعه در استان شود.

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از اردبیل اسحاق رسولی در جلسه ای که با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل امروز برگزار شد، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامي رقیبی برای پارک علم و فناوری نیست بلکه به عنوان مکمل در کنار آن قرار گرفته است و از کسانی که صاحب فکر و ایده هستند حمایت می کند.

  وی افزود: به دنبال قوانین و مقرراتی هستیم  تا از امتیازات پارک علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی نیز استفاده نمایند.

  رسولی به سیاست تصدی گری دولت اشاره کرد و گفت: حرکت عرضی هیچ سودی نخواهد داشت و حمایت و پشتیبانی دولت باعث تکمیل فرآیند شکوفایی فناوری در شرکت ها می شود.

  وی افزود: کسی که دانش فنی دارد دغدغه علمی دارد و چنین افرادی  باید حامی و حمایت گر داشته باشند.

  رئیس پارک فناوری استان نیز اظهار کرد: در ماهیت شرکت ها در دانشگاه آزاد اسلامی و پارک علم و فناوری تفاوت و مشترکاتی وجود دارد.

  وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی می تواند نقش شتاب دهنده ای داشته باشد چون غیر دولتی و فراتر از قوانین بخش دولتی است.

  ابراهیم پور در خصوص نحوه ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی با پارک فناوری گفت: تسهیلات اولیه برای شرکت های دانش بنیان راپارک علم و فناوری می تواند فراهم کند و بستر ثانویه را دانشگاه آزاد اسلامی فراهم سازد.


تازه ترین اخبار