•  920
   1397/11/04 معرفي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل در سايت دانشگاه كانادا
  در سایت دانشگاه ساسکاچوان کانادا با اختصاص صفحه ای به معرفي عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل پرداخته است.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل، علي صادقيان از معاونت پژوهشی جهت فرصت مطالعاتی به کشور کانادا اعزام شده است.

  سایت دانشگاه ساسکاچوان کانادا عضو هيأت علمي واحد اردبيل اين چنين معرفي كرده است:

  علی صادقیان مریان تحت راهنمایی پرفسور دنیل چن به عنوان استاد مهمان در گروه مهندسی مکانیک از اول اکتبر سال 2018 (9 مهرماه 1397) در دانشگاه ساسکاچوان کانادا مشغول به کار است.

  صادقیان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است و حوزه مورد مطالعه ایشان در دانشگاه ساسکاچوان در خصوص زخم پوش، ساخت داربست پوستی مهندسی بافت بدن و البسه محافظتی می باشد.

   صادقیان محقق پسادکتری از پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران و دارای دکترای مهندسی شیمی نساجی و الیاف از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.

  موضوعات تحقیق مورد علاقه ایشان شامل نانو کامپوزیت ها، هیدروژل ها، نانو نقره، اکسید گرافن، بیومتریال ها، رهایش دارو، مواد ضد باکتری، زخم پوش ها، لباس های محافظتی، داربست های مهندسی بافت، پوشاک جین و فناوری نانو می باشد.

تازه ترین اخبار