•  503
   1397/10/30 همكاري هاي دانشگاه آزاد اسلامي و جهاد كشاورزي اردبيل گسترش مي يابد
  در ديدار رؤساي دانشگاه آزاد اسلامي و جهاد كشاورزي شهرستان اردبيل بر گسترش و تقويت همكاري هاي مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي دوجانبه تاكيد شد.

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، اسحاق رسولي گفت: رويكرد جديد دانشگاه آزاد اسلامي به سمت نوآوري، كارآفريني و فناوري است.

  وي گسترش مراكز تحقيقاتي را از جمله برنامه هاي تحقيقاتي اين واحد دانشگاهي معرفي كرد و افزود: چهار مركز تحقيقاتي انرژي، آب، گياهان دارويي و تاريخ تمدن اسلامي مجوز گرفته و در حال فعاليت بوده و سعي و اهتمام بر اين است كه مشكلات جامعه در اين حوزه هاي تحقيقاتي، چاره انديشي شود.

  رسولي ظرفيت هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي را با حضور اعضاي هيات علمي توانمند، آزمايشگاه ها و كارگاه هاي پيشرفته در سطح مطلوب معرفي كرد و بر استفاده از اين ظرفيت ها براي توسعه متوازن در استان تاكيد كرد.

  وي يكي از موارد مهم تاثيرگذاري دانشگاه در حل مسايل اجتماعي را حوزه اقتصاد كشاورزي عنوان كرد و در اين زمينه گسترش همكاري هاي جهاد كشاورزي و دانشگاه را حياتي دانست.

  رئيس جهاد كشاورزي شهرستان اردبيل نيز همكاري دو مجموعه را در زمينه هاي علمي، تحقيقاتي و آموزشي مهم عنوان كرد.

  علي حسين احدي عالي گفت: همكاري بين دانشگاه و جهاد كشاورزي اردبيل و استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دو مجموعه مي تواند توسعه و بهبود امور در حوزه مربوطه را سرعت بخشد.

  وي تاكيد كرد: بايد شرايطي را فراهم كنيم كه تاثير هم افزايي علمي و تحقيقاتي مجموعه هاي آموزشي و اجرايي، نمود عيني پيدا كند.

تازه ترین اخبار