•  678
   1397/10/30 چاپ کتاب عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اردبیل از سوي انتشارات Springer
  کتاب عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل از سوي انتشارات Springer چاپ و منتشر شد.

  نورالدين قديمي در گفتگو با روابط عمومي دانشگاه اظهار كرد: کتاب “Robust Energy Procurement of Large Electricity Consumers” با همکاری صیاد نوجوان و شفیع زاده در انتشارات Springer به چاپ رسید.

  اين مؤلف افزود: کتاب حاضر در خصوص خرید مقاوم انرژی مصرف کنندگان بزرگ برق در 12 فصل از دیدگاههای مختلف بررسی شده است؛ در فصل 1 نقش منابع مختلف خرید توان بحث و بررسی شده است؛ مساله مورد نظر بصورت برنامه ریزی قطعی در فصل 2 حل شده است و برنامه ریزی اتفاقی، روش بهینه سازی مقاوم و تئوری تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی برای حل مساله به ترتیب در فصول 3-5 استفاده شده است.

  وي ادامه داد: همچنین روش ترکیبی مقاوم-اتفاقی و تئوری تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی-اتفاقی بهبود داده شده اند و در فصول 6 و 7 اجرا شده، اثرات برنامه پاسخگویی بار زمان استفاده و زمان واقعی در فصول 8 و 9 مطالعه شده است؛ یک مدل هاب انرژی در فصل 10 معرفی شده و حل شده است تا نیازهای الکتریکی و حرارتی مصرف کننده بزرگ را تامین کند.

   قديمي افزود: در فصل 11 تقاضای انرژی های الکتریکی، گرمایش و سرمایش مصرف کننده بزرگ بوسیله یک هاب انرژی مدل سازی شده و حل شده است و در نهایت در فصل 12 اثرات زیست محیطی خرید انرژی مصرف کننده بزرگ بصورت یک مساله چند هدفه مدل سازی شده و حل شده است.

  عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اردبیل بيان كرد: این کتاب برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مهندسی برق قدرت و بهره برداران و برنامه ریزان صنعت برق اعم از مهندسین وزارت نیرو و شبکه های توزیع؛ صاحبان صنایع بزرگ صنعتی و دانشجویانی که در مورد منابع مختلف انرژی مطالعه می کنند، مناسب است.

تازه ترین اخبار