حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد اردبیل در راهپیمایی چهلمین بهار انقلاب اسلامی
 بهبود افشار
 464
 22 بهمن 97