افتتاح بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و برگزاری جلسه شورای اداری استان در سالن اجتماعات واحد اردبیل
 بهبود افشار
 805
 97/11/16