عکس‌های حضور استادان، کارکنان و دانشجویان واحد اردبیل در راهپیمایی 13 آبان
 
 980