منابع اطلاعات علمی

       

      دسترسی به منابع اطلاعات علمی فقط از طریق شبکه داخلی دانشگاه امکان پذیر است.  

 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

 


اطلاعیه ها

استفاده از منابع کتابخانه دیجیتالی در حال حاضر فقط از طریق اینترنت دانشگاه امکان پذیر می باشد. در آینده نزدیک برای اساتید، دانشجویان  تحصیلات تکمیلی و سایر علاقه مندان امکان استفاده از منابع دیجیتالی در خارج از دانشگاه فراهم خواهد شد. زمان راه اندازی این سرویس بستگی به  ایجاد امکان برای واحدهای دانشگاهی  توسط سازمان مرکزی دانشگاه می باشد.

fapjunk.com