دانشکده :     گروه آموزشی :    (همه موارد)
رشته تحصیلیعنوان رشته تحصیلیفایل
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از5, گزینه 1 تا30 از141.
ریاضی محض (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته ریاضی محض
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
شیمی-شیمی دارویی (کارشناسی پیوسته)آرایش ترمی دروس رشته شیمی-شیمی دارویی
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی (کارشناسی ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
فیزیک (دکتری تخصصی)سرفصل دروس رشته فیزیک
شیمی- شیمی کاربردی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته شیمی- شیمی کاربردی ارشد ناپیوسته
شیمی- شیمی کاربردی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته شیمی-شیمی کاربردی ارشد ناپیوسته
شیمی- شیمی آلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته شیمی-شیمی آلی
شیمی- شیمی آلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته شیمی-شیمی آلی
شیمی- شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته شیمی-شیمی تجزیه
شیمی- شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته شیمی-شیمی آلی
شیمی- شیمی فیزیک (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته شیمی-شیمی فیزیک
شیمی- شیمی فیزیک (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته شیمی-شیمی فیزیک
شیمی- شیمی معدنی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته شیمی-شیمی معدنی
شیمی- شیمی معدنی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته شیمی-شیمی معدنی
زیست شناسی-علوم گیاهی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته زیست شناسی-علوم گیاهی
زیست شناسی-علوم گیاهی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته زیست شناسی-علوم گیاهی
زیست شناسی- بیوشیمی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته زیست شناسی-بیوشیمی
زیست شناسی- بیوشیمی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته زیست شناسی-بیوشیمی
علوم جانوری- بافت شناسی و جنین شناسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته علوم جانوری-بافت شناسی و جنین شناسی
علوم جانوری- بافت شناسی و جنین شناسی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته علوم جانوری-بافت شناسی و جنین شناسی
فیزیک اتمی و مولکولی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته فیزیک اتمی و مولکولی
فیزیک اتمی و مولکولی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)سرفصل دروس رشته فیزیک اتمی و مولکولی
مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آلودگيهاي محيط زيست (کارشناسی ارشد ناپیوسته)آرایش ترمی دروس رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آلودگیهای محیط زیست
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی (کارشناسی پیوسته)ارایش دروس رشته میکروبیلوژی برای ورودیان قبل سال 96
تربیت بدنی (کاردانی پیوسته)گروه تربیت بدنی - آرایش ترمی رشته تربیت بدنی (ورودی 94)
تربیت دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی (کارشناسی ناپیوسته)گروه تربیت بدنی - آرایش ترمی رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی(مختص ورودیان 95 و ماقبل)
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت (کارشناسی ناپیوسته)گروه تربیت بدنی - آرایش ترمی رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
تربیت بدنی (کاردانی پیوسته)گروه تربیت بدنی - آرایش ترمی رشته تربیت بدنی (ورودی 93 و 92)
آموزش و پرورش ابتدائی (کارشناسی ناپیوسته)گروه علوم تربیتی - آرایش ترمی رشته آموزش و پرورش ابتدائی
fapjunk.com