مرکز جامع مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

مدیر مرکز : دکتر وکیل نظری
 
محل استقرار:
چهارراه حافظ- ساختمان دانش - ساختمان شهیدآقایی  تلفن دفتر 31745338


شرح وظایف مدیر مرکز مشاوره
 • حضور فعال و مستمر در مرکز طبق برنامه و جدول زمانبندی مشخص و برنامه ریزی اجرایی بر اساس خط مشی اعلام شده اداره کل امور دانشجویی سازمان مرکزی و معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد مربوطه
 • تهیه و تدوین و ارسال گزارش کامل مطابق فرمهای مربوط و هر گونه گزارش آماری مرتبط به مراجع ذیربط
 • نظارت دقیق و کامل بر پذیرش تمامی مراجعان و مراجعه کنندگان ارجاعی از سوی سایر مراکزو پیگیری وضعیت آنها برای اطمینان از دریافت خدمات مناسب
 • شرکت در جلسات مرتبط دانشگاه و تشکیل جلسه با مشاوران و سایر اعضای مرکز به طور مداوم برای بهسازی عملکرد و تبادل نظر
 • برنامه ریزی و تلاش برای گسترش مشاوره
 • ارزش یابی میزان رضایت مراجعه کننده از عملکرد مشاوران/ روانشناسان و سایر کارکنان مرکز مشاوره
 • فراهم کردن شرایط دوره های کارورزی دانشجویان رشته های مرتبط، حتی دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی
 • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و نظارت بر حفظ اصول نیرو های شاغل در مرکز مشاوره
 • برنامه ریزی، پیش بینی و اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی، جلسه های سخنرانی و همایش های مناسب برای اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان، مراجعه کنندگان، سازمانها و نهادهای متقاضی
 • پیگیری و اجرای تمام موارد مطرح شده در ماده 4 این آئین نامه.
 • نظارت مستمر بر فعالیت مشاوران و گزارش تخلف مشاوران به معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد
 • ساعت حضور اساتید در مرکز مشاوره
 •  

  ***********************************************************

کارشناس مرکز مشاوره :  سارا غفاری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محل استقرار: چهارراه حافظ- ساختمان دانش -شهیدآقایی - تلفن: 33722763
********************************************************

شرح وظایف کارشناس مرکز مشاوره عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل :

پاسخگویی شایسته، اطلاع رسانی صحیح و کامل به مراجعه کنندگان حضوری و غیر حضوری، نوبت دهی به مراجعه کننده

 

همکاری در بروز رسانی پرتال تخصصی مرکز و بانگهای اطلاعاتی

تشکیل و بایگانی پرونده های مراجعه کنندگان، تایپ و پیگیری نامه ها و گزارش ها

همکاری در ارائه خدمات تلفنی و مجازی به مراجعه کننده و متقاضیان

همکاری و هماهنگی با مدیر و مشاوران مرکز

تهیه و ارائه گزارش فعالیت ها به درخواست مدیر مرکز

انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مرکز